Hva med jobben?

Evnen til å jobbe varierer etter hvor stor skaden er. NAV Arbeidsrettet veiledningstjeneste ligger under hjelpemiddelsentralen i det enkelte fylket og har ansvar for å gi råd og veiledning om tilrettelegging i arbeidslivet for de som har en kognitiv svikt. Noen trenger hyppige pauser og burde kanskje jobbe redusert, andre trenger fysisk tilpasning. Les mer om Arbeidsrettet veiledningstjeneste her.

Enlarge image icon