Ofte stilte spørsmål

Evnen til å jobbe varierer etter hvor stor skaden er. NAV Arbeidsrettet veiledningstjeneste ligger under hjelpemiddelsentralen i det enkelte fylket og har ansvar for å gi råd og veiledning om tilrettelegging i arbeidslivet for de som har en kognitiv svikt. Noen trenger hyppige pauser og burde kanskje jobbe redusert, andre trenger fysisk tilpasning. Les mer om Arbeidsrettet veiledningstjeneste her.
En hodeskade er ikke nødvendigvis det samme som en hjerneskade, men den kan føre til en hjerneskade. Ved en hjerneskade er hjernen skadet. Skaden kan være konsentrert på ett sted i hjernen og gi spesifikke utslag, eller den kan være spredt utover som mange små skader. Da er resultatet gjerne generell reduksjon av en eller flere funksjoner. Les mer om sannheter
Man kan få en kognitiv svikt når en del av hjernen blir skadet. Det kan komme etter en nevrologisk sykdom som Parkinson eller MS, etter hjerneslag eller etter skade. Den kan påvirke vår evne til å huske ting, til å lære nye ting eller gjennomføre ting. Les mer...
Kognitive funksjoner påvirker vår evne til tenkning og intellektuelle og mentale prosesser, svikter dette kan vi få problemer med for eksempel innlæring, hukommelse og det å utføre og gjennomføre oppgaver. Les mer...
Enlarge image icon