Om hjernehjelp.no

hjernehjelp.no har blitt til med midler fra Helsedirektoratet. Disse midlene er bevilget over statsbudsjettet til opplysningsarbeid om nevrologiske lidelser. Personskadeforbundet LTN har medlemmer som har fått en hjerneskade, og som strever med å forklare sine omgivelser hva en kognitiv svikt er. Det er ikke bare skader som kan gi kognitiv svikt, også nevrologiske sykdommer kan føre til dette. Vi håper denne siden kan gi kunnskap og gjøre hverdagen enklere.

I møtet med et menneske med kognitiv svikt er det lett å føle seg hjelpeløs, man møter et menneske som ikke reagerer eller oppfører seg som forventet. Siden skaden kan være usynlig, er det lett å glemme at det ligger en skade eller sykdom til grunn og bli frustrert. Personskadeforbundet LTN ble for en tid tilbake kontaktet av ansatte i en omsorgsbolig. En av beboerne hadde en stor kognitiv svikt etter en ulykke, og personalet rundt vedkommende begynte å bli frustrert over at personen aldri husket avtaler om fysioterapi eller andre ting som skulle skje i løpet av dagen. Det hadde gått så langt at arbeidssituasjonen deres hadde blitt vanskelig, og beboeren var frustrert og lei seg fordi vedkommende følte utilstrekkelighet. Dersom både de ansatte og beboeren hadde hatt grunnleggende kunnskap om emnet kognitiv svikt i utgangspunktet, ville ikke problemet vokst seg så stort som det ble.

Slike henvendelser er bakgrunnen for hjernehjelp.no. Vi ønsker å gi enkel og grunnleggende informasjon om hva som skjer når hjernen blir skadet, hva kognitive funksjoner og kognitiv svikt er, og noen tips om hvordan man kan lettest hjelpe den med en kognitiv svikt til å fungere. Vi håper gjennom dette å gi forståelse for diagnosen.

hjernehjelp.no er en side i utvikling, vi ønsker å tilføye artikler og informasjon etter hvert. Flere fagpersoner har hjulpet oss med informasjonen vi har lagt ut og kvalitetssikret denne. Noen har skrevet artikler, andre har gitt oss tilgang til ting de har skrevet og gått gjennom det vi har gjort. Tusen takk til dem alle. Vi håper på tilbakemeldinger om hva vi kan gjøre bedre og temaer som burde være med fra dere som leser på siden.

Enlarge image icon