Tagget med "hjerneskade"

Eksekutiv dysfunksjon

Eksekutive funksjoner er en paraplybetegnelse som omfatter flere ulike kognitive funksjoner/prosesser som har med vurdering og utføring av handlinger å gjøre. Ordet eksekutiv kommer fra latin “executio”; utføre, fullføre. Nedsatte eksekutive funksjoner eller kognitive dysfunksjoner er blant de vanligste konsekvensene etter en hjerneskade. Disse kognitive funksjonene inkluderer flere atskilte domener med ulike funksjonsområder. Som i.. Les "Eksekutiv dysfunksjon"

Om hjernehjelp.no

hjernehjelp.no har blitt til med midler fra Helsedirektoratet. Disse midlene er bevilget over statsbudsjettet til opplysningsarbeid om nevrologiske lidelser. Personskadeforbundet LTN har medlemmer som har fått en hjerneskade, og som strever med å forklare sine omgivelser hva en kognitiv svikt er. Det er ikke bare skader som kan gi kognitiv svikt, også nevrologiske sykdommer kan.. Les "Om hjernehjelp.no"

Kognitive funksjoner og svikt

Kognisjon betyr erkjennelse, og vi bruker det til å tilegne oss og bruke kunnskap. En kognitiv svikt kan oppstå etter ulykker, sykdom eller forgiftninger. Våre kognitive funksjoner har med vår evne til tenkning, intellektuelle og mentale prosesser i hjernen å gjøre. Kognisjon betyr erkjennelse, og vi bruker det til å tilegne oss og bruke kunnskap... Les "Kognitive funksjoner og svikt"