Tagget med "hukommelse"

Hvordan vi kan hjelpe en person med kognitiv svikt

Enkle rutiner som å minne vedkommende på møtet i en telefonsamtale en time før, vil hjelpe mye. Vi kan sammen lage enkle rutiner som å trene på å sjekke dagskalenderen eller oppgavelisten ved hvert måltid. Å minne vedkommende på et kommende møte eller en oppgave ved å bruke alarmfunksjon på mobiltelefon kan hjelpe mange. Vi.. Les "Hvordan vi kan hjelpe en person med kognitiv svikt"

Hjelpemidler og hukommelsessvikt

Alle med kognitiv svikt er enkeltpersoner, og det er vanskelig å gi generelle råd. Forskning og erfaring viser at det lønner seg å bygge videre på systemer som den skadde brukte før skaden inntraff. For eksempel vil det være forskjell på hva som fungerer for en ung person som kanskje er vant til å bruke.. Les "Hjelpemidler og hukommelsessvikt"