Tagget med "Kognitiv"

Om Personskadeforbundet LTN

Personskadeforbundet LTN Personskadeforbundet LTN er en landsdekkende organisasjon for trafikk- yrkes- pasient-, volds- og fritidsskadde som er der når livet tar en uventet vending. Vi gir råd om erstatningsrett, helserett og NAV, og vi arbeider for å endre lover og praksis slik at betingelsene blir så gode som mulig. Forbundet ble stiftet i 1984 av.. Les "Om Personskadeforbundet LTN"

Hvordan vi kan hjelpe en person med kognitiv svikt

Enkle rutiner som å minne vedkommende på møtet i en telefonsamtale en time før, vil hjelpe mye. Vi kan sammen lage enkle rutiner som å trene på å sjekke dagskalenderen eller oppgavelisten ved hvert måltid. Å minne vedkommende på et kommende møte eller en oppgave ved å bruke alarmfunksjon på mobiltelefon kan hjelpe mange. Vi.. Les "Hvordan vi kan hjelpe en person med kognitiv svikt"

Om hjernehjelp.no

hjernehjelp.no har blitt til med midler fra Helsedirektoratet. Disse midlene er bevilget over statsbudsjettet til opplysningsarbeid om nevrologiske lidelser. Personskadeforbundet LTN har medlemmer som har fått en hjerneskade, og som strever med å forklare sine omgivelser hva en kognitiv svikt er. Det er ikke bare skader som kan gi kognitiv svikt, også nevrologiske sykdommer kan.. Les "Om hjernehjelp.no"

Kognitive funksjoner og svikt

Kognisjon betyr erkjennelse, og vi bruker det til å tilegne oss og bruke kunnskap. En kognitiv svikt kan oppstå etter ulykker, sykdom eller forgiftninger. Våre kognitive funksjoner har med vår evne til tenkning, intellektuelle og mentale prosesser i hjernen å gjøre. Kognisjon betyr erkjennelse, og vi bruker det til å tilegne oss og bruke kunnskap... Les "Kognitive funksjoner og svikt"

Hjelpemidler og hukommelsessvikt

Alle med kognitiv svikt er enkeltpersoner, og det er vanskelig å gi generelle råd. Forskning og erfaring viser at det lønner seg å bygge videre på systemer som den skadde brukte før skaden inntraff. For eksempel vil det være forskjell på hva som fungerer for en ung person som kanskje er vant til å bruke.. Les "Hjelpemidler og hukommelsessvikt"