Tagget med "utføre"

Eksekutiv dysfunksjon

Eksekutive funksjoner er en paraplybetegnelse som omfatter flere ulike kognitive funksjoner/prosesser som er nødvendig for målrettet atferd og tilpasning til endringer og krav fra omgivelsene. Ordet eksekutiv kommer fra latin “executio”; utføre, fullføre. Nedsatte kognitive dysfunksjoner,  som eksekutiv dysfunksjon, er blant de vanligste konsekvensene etter en hjerneskade. Disse kognitive funksjonene inkluderer særlig evnen til å.. Les "Eksekutiv dysfunksjon"